Tilskud

Kan jeg få tilskud?

RixTANDteknik har overenskomst med kommunen, der betyder, at protesearbejde altid er til aftalt pris, dog skal du være opmærksom på at Skanderborg Kommune ikke har sådan en aftale – men hos os hjælper vi dig stadig med at søge tilskud til en fair aftalt pris. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, om du er tilskudsberettiget og selvfølgelig med at søge tilskuddet.

Til dig, der er folke- og førtidspensionist med helbredskort, kan kommunen bevilge op til 85% af udgifterne til tandprotesebehandlinger.

Til dig, der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud, kan kommunen bevilge ‘omsorgstandpleje’.

Og til dig, der er på laveste, offentlige ydelse eller kontanthjælpsmodtager, kan kommunen også bevilge tilskud.

Kommunen giver tilskud svarende til prisen på standardløsningen (den tilstrækkelige løsning) til tilskudsberettigede. Differencen mellem den tilstrækkelige løsning og eventuelle tilkøb, opgraderinger og luksusmodeller skal du således selv betale.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark (gruppe 1 og 2) kan du få tilskud til tandprotesebehandlingen.

Ansøgning om tilskud til tandprotesebehandling.

Medlem af Landsforeningen af
Kliniske Tandteknikere i Danmark
Læs mere »