Uddannelse

Uddannelseforløb for en klinisk tandtekniker

Uddannelsen til klinisk tandtekniker er en 2-årig videregående uddannelse, der udbydes af Tandlægehøjskolen på Aarhus Universitet. Der optages årligt kun 12 studerende på uddannelsen.

Adgangskravene til uddannelsen omfatter – foruden en personlig samtale – en motiveret skriftlig ansøgning med bl.a. cv og levnedsbeskrivelse samt en afsluttet erhvervsuddannelse som laboratorietandtekniker (4-4,5 år) eller som klinisk tandteknikerassistent (2 år).

Uddannelsesforløbet er sammensat af medicinske, biologiske og kliniske fag (som f.eks. anatomi, fysiologi, tandmorfologi, bidfunktionslære, oral gerontologi og dianostik); samfunds- og adfærdsfag (som psykologi, sociologi, retsodontologi og ergonomi) samt flere praktiske elevforløb hos allerede etablerede/autoriserede kliniske tandteknikere.

En færdiguddannet klinisk tandtekniker kan ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation efter et års arbejde hos en allerede etableret/autoriseret klinisk tandtekniker.

Kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne for praktiskplads eller elevplads hos os.

Læs mere »

Fagbøger til uddannelsen klinisk tandtekniker.

Medlem af Landsforeningen af
Kliniske Tandteknikere i Danmark
Læs mere »